Kadar

Caj transaksi

Kadar akan berbeza-beza bergantung kepada caj bank, negara operasi dan jenis perniagaan anda.Bagi penilaian yang bebas, kita akan mengemukakan permohonan anda bagi pihak anda kepada bank.

Transaksi yuran

Satu masa setup fee*

Yuran tahunan*

*hanya untuk negara-negara terpilih.